Uvjeti prodaje

1. Općenito

Internetska stranica planton.me u vlasništvu je trgovačkog društva PlantOn j.d.o.o., Matije Gupca 74, 31300 Beli Manastir, OIB: 16675597658.

Svi materijali koje se nalaze na planton.me internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke PlantOn j.d.o.o, mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. PlantOn j.d.o.o omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice planton.me kako je regulirano ovim Općim uvjetima poslovanja.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, rakid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na trgovačko društvo PlantOn j.d.o.o., Matije Gupca 74, 31300 Beli Manastir, Republika Hrvatska, Registriran pri Trgovačkom sudu Osijek, MBS:030255445, OIB: 16675597658., T: 091/91-43-432, E: info@planton.me, W: planton.me.

Pojam Kupca odnose se i na: klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati uslugu prodavatelja za bilo koji proizvod ponuđen posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju uslugu nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.

Pojam Proizvođač odnosi se na pravnu ili fizičku osoba koja svoje proizvode nudi putem platforme, PlantOn.me internetske stranice a za potrebe kupca.

Prodavatelj prodajom svoje usluge putem Internet stranice planton.me nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje usluge čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan.

Uvjeti kupnje usluge čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan.

Kada Kupac potvrdi i uplati narudžbu sukladno ovim uvjetima ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije na portalu Prodavatelja.

Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice planton.me. ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.


2. Glavna obilježja usluge, proizvoda

Glavna obilježja: proizvodi Proizvođača su prikazani opisno, te su podaci o istima sačinjeni temeljem PlantOn baze podataka.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Nadalje, podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici planton.me podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na planton.me Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi i usluge za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na planton.me, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem proizvoda kod proizvođača.

Ukoliko naručena usluga nije raspoloživa, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da usluga trenutno nije raspoloživa, roku u kojem će usluga biti dostupna, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje druge usluge sa stranice planton.me koja je raspoloživa i koja je po svojim karakteristikama najbliža usluzi koju nije moguće isporučiti.


3. Cijena usluge

Cijene istaknute na web stranici planton.me izražene su u eurima i kunama po fiksnom tečaju konverzije 1 € = 7,53450 kn i kao takva će se prikazati kupcu. Trošak PDV-a nije uračunat u cijenu proizvoda, jer davatelj usluge nije u sustavu PDV-a. Troškovi dostave se obračunavaju, sukladno odluci kupca o načinu dostave pri odabiru usluge.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.


4. Troškovi dostave

Uređuju se prilikom odabira usluge u trenutku kada kupac na portalu PlantOn.me odabire način dostave.


5. Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

Kupac nema dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije pri kupnji usluge prodavatelja. Korištenje aplikacije i web portala PlantOn.me se ne naplaćuje.


6. Sklapanje Ugovora, uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada kupac korištenjem menija odabere uslugu Prodavatelja, popuni elektronski formular i izvrši uplatu sukladno dostupnim uvjetima.

Nakon provedene uplate od strane Kupca, Prodavatelj će putem maila koji je Kupac unio u formular dostaviti aplikaciju Prodavatelja koju će kupac dalje koristiti za nadzor aktivnosti, naručivanje i dostavu proizvoda, komunikaciju s Proizvođačem, nutricionističke savjete kao i daljnje aktivnosti vezane uz platformu.

Način plaćanja

Plaćanje naručenih usluga moguće je obaviti transakcijskom i kartičnom uplatom sukladno ponuđenim uvjetima na portalu Prodavatelja.

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard®, Maestro®, Visa, Diners, Discover
Slika
Slika
Slika
Jednokratnu uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se dostavlja Kupcu, te ukoliko kupac uplati u ostavljenom roku, smatra da je ugovor između stranaka sklopljen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti:

  • ▪ Je li poruka u Junk/Spam folderu
  • ▪ Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u ugovorenom roku, ugovor neće biti sklopljen i Prodavatelj nije dužan isporučiti uslugu.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti ispunjenju ugovora.

Račun za narudžbu dostavlja se na e-mail adresu Kupca.

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje Republike Hrvatske. Isporuka se obavlja dostavnim službama ili od strane samog proizvođača, sukladno odluci kupca pri kupnji usluge.

Vrijeme isporuke proizvoda određuje Proizvođač u aplikaciji Prodavatelja, a Kupac u aplikaciji potvrđuje isporuku naručenih proizvoda.

Svi naručeni proizvodi nastojati će se isporučiti u jednom paketu ukoliko je to moguće.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi od strane Proizvođača te Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke istih.

Dostava od strane Proizvođača se obavlja u skladu sa odlukom kupca o dostavi sa Proizvođačem, te Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke istih.

Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

Ako se proizvod koji je upućen Kupcu vrati jer dostavna služba ili Proizvođač u skladu sa dogovorom između Kupca i njega, nije uspjela izvršiti dostavu krivnjom kupca, Kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu se ostaviti mogućnost dodatnog kontakta s proizvođačem radi osobnog preuzimanja robe u što kraćem roku.


7. Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana.

Rok za pravo na raskid počinje teći od dana sklapanja ugovora opisan u točki VI općih uvjeta.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: info@planton.me. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Proizvođaču.

Kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja. Troškove povrata proizvoda snosi Kupac.


8. Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija

Proizvođač odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na stranicama Prodavatelja sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju proglašenja elementarne nepogode za područje u kojem Proizvođač ima ugovoreno sa Prodavateljem uslugu uzgoja sezonskog poljoprivrednog proizvoda, Kupac ima pravo na umanjenje ugovorene cijene usluga i to na način:

- povrat u srazmjernom mjesečnom iznosu nakon proglašenja elementarne nepogode koji je preostao do isteka usluge koju je sa prodavateljem ugovorio.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan provjeriti pri preuzimanju naručeni proizvod.

U slučaju da je proizvod oštećen i kao takav dostavljen Kupcu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima.

Molimo Kupce da putem aplikacije PlantOn kontaktiraju Proizvođača kako bi u što kraćem roku provjerio stanje oštećene pošiljke i dostavio novu.

Ukoliko Proizvođač nije u mogućnosti dostaviti identičan proizvod, Kupac može birati slične proizvode u vrijednosti oštećenog paketa ili tražiti povrat iznosa vrijednosti oštećenog paketa.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle sa svojom narudžbom, te ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah putem aplikacije PlantOn kontaktirati Proizvođača i uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima.

Ukoliko Proizvođač ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Proizvođač će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Proizvođač.

Korištenje opisa i podataka o proizvodu:

Iako smo poduzeli sve kako bismo osigurali da su informacije na PlantOn web stranici o proizvodima ispravne, ponekad se sastav, količina sastojaka, kao i nutritivna vrijednost i alergeni proizvoda mogu promijeniti. Zbog toga prije konzumacije takvih proizvoda ukoliko se isti nude putem PlatOn servisa, svakako pročitajte etiketu proizvođača tj. deklaraciju proizvoda te ne preporučujemo da se oslanjate isključivo na informacije koje su objavljene na web stranici.

Ukoliko imate pitanja ili trebate savjet o bilo kojem proizvodu, molimo da se obratite našem Odjelu za komunikaciju s kupcima na e-mail adresi info@planton.me.

Iako se informacije o uslugama redovito ažuriraju, PlantOn j.d.o.o. nije odgovorna za netočne informacije. Ovo ne utječe na vaša zakonska prava.

Internetsko rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti >ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.


9. Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem usluge, jednokratan je ugovor o kupnji usluge na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Trajanje ugovora je jedna godina od sklapanja Ugovora u kojem je ugovoren cjelogodišnji paket, odnosno do 31. prosinca tekuće godine u kojem je Ugovor sklopljen ako je ugovoren sezonski paket, te je istekom tog roka kupac dužan ponovno pristupiti sklapanju istog.

Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Mi, PlantOn j.d.o.o., Matije Gupca 74, 31300 Beli Manastir, OIB: 16675597658, tvrtka smo koja djeluje na hrvatskom tržištu. U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Podatke kupaca, PlantOn j.d.o.o., prikupljene putem prijave i narudžbe proizvoda, prosljeđuje proizvođačima radi organizacije proizvodnje i poslovanja sa krajnjim kupcima.

Proizvođači su dužni čuvati i korsititi podatke samo za potrebe tvftke PlantOn j.d.o.o.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice planton.me odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice planton.me. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice planton.me.

PlantOn j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice planton.me pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade PlantOn j.d.o.o., Matije Gupca 74, 31300 Beli Manastir (u daljnjem tekstu PlantOn) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice planton.me (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama PlantOn (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke PlantOn prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@planton.me Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici planton.me od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama PlantOn trgovina i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje PlantOn putem Internet stranice planton.me?

Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice planton.me, PlantOn će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu koji ujedno omogućuje i pristup u Program vjernosti kartice PlantOn kluba (Loyalty program) koji ni na koji način nije obvezujući. PlantOn će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice planton.me, PlantOn će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice planton.me, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. PlantOn preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice planton.me. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu PlantOn prikuplja i obrađuje osobne podatke?

PlantOn prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice planton.me u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici planton.me, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. PlantOn prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u profilu Kupca stranice planton.me tj. profila Kartice PlantOn kluba u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka.

PlantOn prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

PlantOn ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu planton.me. Niti jedan dio Internetske stranice planton.me nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici planton.me, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac koji se prijavljuje za Karticu PlantOn kluba (Loyalty program), unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijava, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici planton.me te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail info@planton.me

S kojim primateljima PlantOn dijeli osobne podatke?

PlantOn neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

PlantOn će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada PlantOn koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

PlantOn pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice planton.me na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i dvanaest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. PlantOn pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.GDPR

Prikupljanje, obrada i korištenje Vaših osobnih podataka regulirano GDPR-om (Općom uredbom o zaštiti podataka Europske unije). Imate pravo na pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama GDPR-a. Imate također pravo na podnošenje prigovora u vezi s obradom Vaših osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici planton.me. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od PlantOn cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu info@planton.me

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@planton.me i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od PlantOn putem e-maila odnosno može poslati e-mail poruku na e-mail adresu info@planton.me u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu info@planton.me

Naravno, u bilo kojem slučaju, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen neovlašten pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Prodavatelj usluge ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojeve VIN-ova dostupne neovlaštenim osobama.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice planton.me odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka PlantOn uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako PlantOn provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice planton.me te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. PlantOn se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka PlantOn može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici planton.me. Zato PlantOn poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu planton.me.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici planton.me.

Nastavak uporabe Internetske stranice planton.me od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama planton.me.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li planton.me kolačiće?

Intranet stranica planton.me koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi planton.me i zašto?

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) - to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na planton.me.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) - obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. planton.me koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje planton.me. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna - ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ima li planton.me kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Mjerenje posjećenosti

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. ("Google"). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google.

Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema "kolačiće", to možete učiniti ovdje.

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja "kolačića" za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima: